Deprecated: Joomla\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/aronsiofok/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 41

Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/aronsiofok/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 170

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/aronsiofok/libraries/src/Input/Input.php on line 31

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Cookie implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/aronsiofok/libraries/src/Input/Cookie.php on line 21

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/aronsiofok/libraries/src/Uri/Uri.php on line 143
Bemutatkozás

Bemutatkozik az

ARON (Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért)
Siófoki Egyesülete

Az ARON (Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért) Siófoki Egyesületet autizmusban érintett gyermeket nevelő szülők alapították azzal a céllal, hogy a Siófokon és annak vonzáskörzetében élő, az autizmussal és pervazív fejlődési zavarral érintett személyek, családjaik, hozzátartozóik részére segítséget nyújtson.

Az ARON (Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért) Siófoki Egyesületet autizmusban érintett gyermeket nevelő szülők alapították azzal a céllal, hogy a Siófokon és annak vonzáskörzetében élő, az autizmussal és pervazív fejlődési zavarral érintett személyek, családjaik, hozzátartozóik részére segítséget nyújtson.

Az egyesület célja:

Az autizmus spektrumzavarral és pervazív fejlődési zavarral (a továbbiakban röviden: autizmus) érintett személyek, valamint családtagjaik, hozzátartozóik támogatása, segítése, életminőségük javítása.

 • Életminőséget javító, autizmus specifikus ellátások és terápiák monitorozása és biztosítása az érintett személy lakókörnyezetében.

 • Az autizmussal élő gyermekek és családtagjaik felkarolása, az elfogadó és befogadó környezet megteremtése.

 • Információs, autizmus specifikus fejlesztés, nem anyagi természetű támogatás és minden egyéb olyan segítség biztosítása, amely az autizmussal érintett személy állapotában – akár élethosszig tartó – javulást idézhet elő.

 • A társadalom figyelmének felhívása az autizmussal élők helyzetére. Az autizmussal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás megteremtése, az integrálódást segítő, elfogadó, befogadó társadalmi attitűd elérése.

Célja, hogy az országos vérkeringésbe bekapcsolódva, Siófokon és környékén az érintett fogyatékkal élők és hozzátartozóik életminőségében javulást érjen el. A fejlesztések, terápiás szolgáltatások és a közfeladatok ellátásának területén a helyi önkormányzattal, az ellátó szervezetekkel és intézményekkel együttműködésbe kíván eredményt elérni.

 

Az egyesület tevékenysége:

 1. Az autizmussal érintettek felkutatása és támogatása:

 • A Siófoki Járás közigazgatási területén élő, autizmusban érintett családok felkutatása, a célcsoportok feltérképezése, támogató közösségi együttműködés kiépítése, hosszú távú kapcsolattartás az érintettekkel.

 • Rendszeres szülőtalálkozók, és a családokat segítő programok szervezése. (Szülőtréningek, autizmussal és fejlesztésekkel kapcsolatos előadások szervezése, segítő csoport létrehozása.)

 • Az érintet családok szükségleteinek, igényeinek felmérése.

 • Az érintettek szükségleteit nyomon követő és az igényekre reagáló szolgáltatások, ellátások biztosítása, fenntartása, javítása.

Együttműködés és segítségnyújtás a hasonló célból működő szervezetekkel, a települési önkormányzatokkal, a szociális intézményekkel az ellátások területi lefedettsége érdekében.

 

 1. Társadalmi szemléletformálás megteremtése:

 • Az autizmussal és az egyéb fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos emléknapok megtartása, figyelemfelhívó rendezvények, közösségi események szervezése.

 • Az autizmussal járó különbségek és a másság elfogadásának elősegítése animátorok segítségével. (iskolai, munkahelyi animációk)

 • Internetes közösségi csoport létrehozása.

 

 1. Autizmus specifikus ellátások, terápiák, fejlesztési lehetőségek, valamint tanfolyamok feltérképezése, monitorozása, és biztosítása az érintettek részére.

 • Részvétel az országos szülő- és felnőttképzésekben.

 • A felvilágosító tanfolyamok országos feltérképezése, és helyben történő megszervezése.

 • Információszolgáltatás az autizmussal, és az érintetteket megillető közszolgáltatásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, az érintetteknek, az integrációt elősegítő csoportoknak, ellátó intézményeknek.

 

 1. Együttműködés az országos civil, önkormányzati és állami szervezetekkel – támogatás a közfeladatok megszervezésében

 • Együttműködés az Autisták Országos Szervezetével (AOSZ)

 • Az ARON elfogadja az AOSZ által preferált, tudományosan megalapozott autizmus specifikus terápiákat, fejlesztési módszereket és eszközöket.

 • Az ARON céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Siófoki Járás települési önkormányzataival.

 • Az ARON együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, és szövetséggel, amelyek támogatják célkitűzéseit, segítik az ARON eredményes működését.

 • IRÁNYELVE az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve, az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól

 • Védő közösségi háló szülőtréningek és szülőcsoportok létrehozása

 

 1. Védő közösségi háló megvalósítása: szülőtréningek, szülőcsoportok létrehozása és a fiatal felnőttek felkarolása