MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az „Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért” Egyesület (székhelye: 8600 Siófok, Kandó u. 19/1.) közgyűlését

2023.év május hónap 12. napjának 16:30 órájára

hívom össze.

A közgyűlés helye: Adria-Park Irodaépület,

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 212. 1.emeleti oktató terem

 Napirendje:

1. Javaslat a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. (határozathozatal)

Ea.: Dr. Farkas Anita, ügyvéd

2. Javaslat a meghívóban meghirdetett napirendi pontok jóváhagyására. (határozathozatal)

Ea.: Dr. Farkas Anita, ügyvéd

3. Az elnök szakmai beszámolójának ismertetése az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról és javaslat a beszámoló elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

4. 2022 évi pénzügyi beszámoló ismertetése és javaslat a beszámoló elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Paál Krisztina

5. 2023 évi pénzügyi terv ismertetése és javaslat a terv elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Paál Krisztina

6. Tájékoztató az egyesület működését elősegítő alapszabály módosítások tervéről, menetéről. Alapszabály módosítási javaslat ismertetése, megbeszélése. (határozathozatal nélkül)

Ea.: Dr. Farkas Anita, ügyvéd

7. Az elnökség tervezett programja a 2023-évre. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

8. Egyéb ügyek.

Kérem, hogy a közgyűlésen a saját érdekében szíveskedjen pontosan megjelenni. Akadályoztatása esetén kérem meghatalmazott útján képviseletéről - a napirendi pontok fontosságára és a határozatképességre figyelemmel - gondoskodni szíveskedjen.

Határozatképtelenség esetén ugyanezen napra 17 óra 00 percre a Közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

Zamárdi, 2023. Április 27.    

Szabó-Tóth Éva Csilla s.k.