MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az „Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért” Egyesület (székhelye: 8600 Siófok, Kandó u. 19/1.) közgyűlését

2024.év március hónap 22. napjának 16:30 órájára

hívom össze.

A közgyűlés helye: Adria-Park Irodaépület,

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 212. 1.emeleti oktató terem

 Napirendje:

  1. Javaslat a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

  1. Javaslat a meghívóban meghirdetett napirendi pontok jóváhagyására. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

  1. Az elnök szakmai beszámolójának ismertetése az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról és javaslat a beszámoló elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

  1. 2023 évi pénzügyi beszámoló ismertetése és javaslat a beszámoló elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Paál Krisztina

  1. 2024 évi pénzügyi terv ismertetése és javaslat a terv elfogadására. (határozathozatal)

Ea.: Paál Krisztina

  1. Az elnökség tervezett programja a 2024-évre. (határozathozatal)

Ea.: Szabó-Tóth Éva Csilla, elnök

  1. Egyéb ügyek.

Kérem, hogy a közgyűlésen a saját érdekében szíveskedjen pontosan megjelenni. Akadályoztatása esetén kérem meghatalmazott útján képviseletéről - a napirendi pontok fontosságára és a határozatképességre figyelemmel - gondoskodni szíveskedjen.

Határozatképtelenség esetén ugyanezen napra 17 óra 00 percre a Közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

Zamárdi, 2024. Március 6.    

Szabó-Tóth Éva Csilla s.k.